1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
GAROTO DO BLOG

(Fonte: asenshi)genjutsumaster:

Tsunade VS Madara"If you bad-mouth Sasuke-kun once more time… I won’t 
hold back.”

(Fonte: s-a-k-u-s, via s-a-k-u-s)